We verbinden een onderlaag van kwaliteit met een toplaag van geselecteerde partners. Samen voor één duurzame oplossing.
PRivacy statement

In dit Privacystatement is beschreven op welke wijze wij de bedrijfs- en persoonsgegevens van prospects, huidige en voormalige klanten van Quality Roofing Systems verwerken. Indien u na het lezen van dit Privacystatement nog vragen heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of over de inhoud van dit Privacystatement, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

1. inleiding

Wat zijn persoonsgegevens?
Als informatie direct over iemand gaat, zoals een naam, of naar deze persoon te herleiden is, zoals het geval is bij een telefoonnummer of de combinatie van een postcode en huisnummer, dan is die informatie een persoonsgegeven.
Bedrijfsgegevens zijn geen persoonsgegevens. Dit Privacystatement geldt daarom niet voor de informatie over uw onderneming, tenzij u een eenmanszaak of vennootschap onder firma heeft. De dranken die u bij Quality Roofing Systems koopt en/of bestelt, zijn ook geen persoonsgegevens omdat u deze koopt met het doel om deze te wederverkopen of voor andere bedrijfsmatige doeleinden. Deze aankopen zeggen daarom niets over u als persoon.

Wanneer is sprake van het verwerken van persoonsgegevens?
Met het woord ‘verwerken’ worden alle handelingen bedoeld die Quality Roofing Systems kan uitvoeren met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, , gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Dit is dus een zeer ruim begrip.

2. Door wie worden uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerkt?

Quality Roofing Systems is verantwoordelijk voor de in dit Privacystatement beschreven verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd op de Vondelstraat 8 te ’s-Hertogenbosch en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60183543.

3. Welke gegevens verwerken wij?

Quality Roofing Systems kan de navolgende bedrijfs- en/of persoonsgegevens van u en uw onderneming verwerken:

 • de bedrijfsgegevens van uw onderneming, zoals die in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn opgenomen;
 • financiële gegevens van uw onderneming, zoals het BTW-nummer en indien uw onderneming op rekening kan kopen, ook het bankrekeningnummer;
 • de contactgegevens van de eerste, eventueel een tweede inkoper en van de overige contactpersonen binnen uw onderneming (geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres en (optioneel) uw telefoonnummer) en indien u een account heeft in het online bestelplatform: uw persoonsgegevens (geslacht, voornaam, achternaam en (optioneel) uw telefoonnummer), uw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord), uw autorisatie (of u hoofdbeheerder, beheerder of besteller bent en ten behoeve van welke klantnummers (locaties) u bestellingen kunt plaatsen) en overige informatie van uw account, zoals uw functie en favoriete vestiging;
 • de gegevens met betrekking tot de bestellingen die vanuit uw account in het online bestelplatform geplaatst worden;
  onze communicatie met u, zoals via social media, contact met onze Klantenservice, indien u een contactformulier op een van onze websites invult, welke nieuwsbrieven uw onderneming wenst te ontvangen, alsmede informatie over of een nieuwsbrief is geopend en op welke link in een e-mail is geklikt;
 • informatie die wij verzamelen indien u een van onze websites bezoekt, zoals uw IP-adres, doorverwijzende website, surfgedrag, cookies en vergelijkbare technologieën;
 • informatie die wij van de provider van social media (o.a. LinkedIn) ontvangen, afhankelijk van uw instellingen voor social. Voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij van een provider ontvangen en over het wijzigen van uw instellingen verwijzen wij u naar de website en/of het privacybeleid van de provider van het sociale netwerk;
 • uw locatiegegevens, mits u toestemming heeft gegeven om die te gebruiken;
 • overige informatie die u met ons deelt, zoals interesses en voorkeuren die u met ons deelt, een reactie op social media of deelname aan een klantenonderzoek, een actie, prijsvraag;
 • uw deelname aan mogelijke netwerk evenementen.

4. Op welke wijze verwerken wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens?

Wij streven naar een optimale dienstverlening, waarbij het belang van onze klanten voorop staat. Dit is ook het uitgangspunt bij de verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn en om onze dienstverlening te verbeteren, is het noodzakelijk dat wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken. Wij doen dat om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met uw onderneming gesloten hebben, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij onze marketingactiviteiten en het onderzoek en de analyses die we doen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Quality Roofing Systems rusten of omdat u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Over op welke wijze wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens precies verwerken informeren wij u in dit hoofdstuk.

Prospects
Indien u uw onderneming heeft ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen wij de gegevens van uw onderneming van de Kamer van Koophandel ontvangen. De Kamer van Koophandel informeert ons of uw onderneming de Non-Mailing-Indicator heeft geactiveerd. Indien u de Non-Mailing-Indicator niet heeft geactiveerd, dan gebruiken wij de bedrijfsgegevens die wij van de Kamer van Koophandel ontvangen om per post aan het bedrijfsadres informatie over Quality Roofing Systems toe te sturen. Ook kunnen wij telefonisch contact met uw onderneming opnemen met de vraag of uw onderneming klant van Quality Roofing Systems wil worden, tenzij u in het Bel-me-niet-register aan heeft gegeven daar geen prijs op te stellen.

Indien uw onderneming de Non-Mailing-Indicator heeft geactiveerd, dan zullen wij uw onderneming niet per post benaderen, maar kunnen wij wel telefonisch contact met uw onderneming opnemen met de vraag of uw onderneming klant van Quality Roofing Systems wil worden, tenzij u een eenmanszaak of vennootschap onder firma heeft en in het Bel-me-niet-register aan heeft gegeven daar geen prijs op te stellen.
Wij kunnen uw bedrijfsgegevens ook op andere wijze dan via de Kamer van Koophandel verkrijgen, omdat uw bedrijfsgegevens openbaar zijn. In dat geval kunnen wij niet garanderen, dat wij uw onderneming niet benaderen ondanks dat uw onderneming de Non-Mailing-Indicator heeft geactiveerd. Uiteraard doen wij enkel zaken met gerenommeerde partijen, van wie wij verwachten, dat zij uw voorkeur respecteren.

Klanten
Uitvoering geven aan de overeenkomst die Quality Roofing Systems met haar klanten heeft Quality Roofing Systems heeft een samenwerking met uw onderneming afgesproken, zodat uw onderneming aankopen bij Quality Roofing Systems kan doen. Wij hebben uw bedrijfs- en persoonsgegevens nodig om er voor te zorgen, dat u aankopen kunt, dat u bestellingen kunt plaatsen via het online bestelplatform van Quality Roofing Systems en die bestellingen geleverd kunnen worden, dat wij de aangekochte producten aan u kunnen facturen en dat wij zo nodig contact met uw onderneming op kunnen nemen.


Klanten die gebruik maken van het logistieke netwerk van Quality Roofing Systems
Indien Quality Roofing Systems met uw onderneming overeen is gekomen, dat uw onderneming gebruik kan maken het logistieke netwerk van Quality Roofing Systems, dan worden de gegevens van uw onderneming door de afdeling klantenservice verwerkt. Door een (in)directe koppeling met de Kamer van Koophandel worden uw bedrijfsgegevens automatisch aan het Kamer van Koophandel nummer van uw onderneming gekoppeld.
Bestellingen worden bij Quality Roofing Systems geplaatst via het online bestelplatform van Quality Roofing Systems. Wij verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het verwerken van de bestelling. Binnen het online bestelplatform krijgt iedere gebruiker een eigen account. Het account van de hoofdbeheerder wordt door Sligro aangemaakt, waarna de hoofdbeheerder andere accounts aan kan maken. Op basis van het surf- en klikgedrag (afhankelijk van uw cookie instellingen) en transactiegedrag van uw account kunnen wij u attenderen op alternatieve of relevante producten.

Gebruik contactgegevens
We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te nemen als dat nodig is in verband met de goede uitvoering van de samenwerking die wij met uw onderneming hebben en de verplichtingen die daar voor Quality Roofing Systems uit voortvloeien, bijvoorbeeld in verband met een geplaatste bestelling, geplande levering of indien een product niet geleverd kan worden. Wij gebruiken uw contactgegevens ook om u te informeren over een recall, datalek of indien dat om een andere reden in uw belang is.
Indien u heeft aangegeven, dat u per e-mail geïnformeerd wil worden over aanbiedingen en acties, dagvers aanbiedingen, inspiratie & persoonlijke tips en/of onderzoek, dan gebruiken wij uw e-mailadres om u deze informatie toe te sturen. U kunt zich voor deze e-mails uitschrijven via de link in die e-mails of door contact met Quality Roofing Systems op te nemen. Indien u zich wil inschrijven voor een nieuwsbrief, dan kan zich hiervoor inschrijven. 

Kredietcheck
Wij kunnen CreditDevice een kredietcheck uit laten voeren om te beoordelen of uw onderneming op rekening, dus met inachtneming van een betalingstermijn, de aankopen af kan rekenen. CreditDevice zal op basis van de haar beschikbare gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van uw onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. Quality Roofing Systems verstrekt aan CreditDevice enkel het nummer waaronder uw onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Voor meer informatie over de wijze waarop CreditDevice met uw bedrijfs- en persoonsgegevens omgaat, verwijzen wij u naar haar Privacystatement via de website van CreditDevice.

Verbeteren dienstverlening Quality Roofing Systems
We hebben een gerechtvaardigd belang om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te verwerken voor marketingactiviteiten en analyses, onderzoek en rapportages om onze dienstverlening te verbeteren, onze klanten relevantere aanbiedingen en een beter productaanbod te kunnen doen en te kunnen informeren, inspireren, om onze klantencontacten te verbeteren en om het design en de inhoud van onze websites en ons online bestelplatform te kunnen verbeteren.

Ten behoeve van deze doelen analyseren we de aankoopgegevens van uw accounts voor het online bestelplatform van Quality Roofing Systems en vergelijken we deze informatie, alsmede uw bedrijfs- en persoonsgegevens met bedrijfs- en persoonsgegevens van andere klanten. Ook kunnen we uw bedrijfs- en persoonsgegevens verrijken met (geaggregeerde) gegevens die met behulp van analytische of marketingcookies of vergelijkbare technologieën via externe leveranciers zijn verkregen. We gebruiken alleen geaggregeerde gegevens voor analysedoeleinden en gebruiken uw naam of e-mailadres daarvoor niet.

Camerabeveiliging
Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om met camera’s onze eigendommen, bezoekers en personeel te beschermen. De camerabeelden worden enkel voor deze doeleinden gebruikt. 

Voorkomen fraude
We hebben er een gerechtvaardigd belang bij om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te gebruiken voor het opsporen en voorkomen van fraude.


Voldoen aan wettelijke verplichtingen
We verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

5. Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de samenwerking die Quality Roofing Systems met uw onderneming heeft, dan zal Quality Roofing Systems uw bedrijfs- en persoonsgegevens delen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw bedrijfs- en persoonsgegevens . 

Commerciële partners en dienstverleners
Voor het leveren van onze diensten kunnen we gebruik maken van commerciële partners en dienstverleners. Deze derden mogen de bedrijfs- en persoonsgegevens die Quality Roofing Systems aan hen verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor Quality Roofing Systems de gegevens aan hen heeft verstrekt. Ze zijn verplicht alle bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

Overheidsinstanties
We kunnen door de wet worden gedwongen om bedrijfs- of persoonsgegevens of gegevens over de aankopen van uw onderneming met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw bedrijfs- en persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit Privacystatement zijn beschreven of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen. Nadat de bewaartermijn is verstreken, zal Quality Roofing Systems de bedrijfs- en persoonsgegevens verwijderen, indien wij de gegevens voor statistisch onderzoek willen gebruiken, zullen we deze anonimiseren.
De bewaartermijn van de gegevens van prospects is onbeperkt, tenzij een prospect klant van Quality Roofing Systems wordt of aangeeft, niet langer als prospect beschouwd te willen worden. In dat geval verwijderen wij de gegevens direct. De verwerking van de verwijdering kan enkele weken duren, waardoor het mogelijk is dat uw onderneming nog wordt benaderd, ook nadat de gegevens zijn verwijderd.
De bewaartermijn van de gegevens van klanten is maximaal één jaar nadat een klant de ‘vervallen status’ heeft gekregen, tenzij de gegevens bewaard moeten blijven in verband met een fiscale bewaartermijn of geanonimiseerd bewaard worden teneinde beschikbaar te blijven voor analyses en onderzoek.

7 HOE HEBBEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

Quality Roofing Systems heeft de benodigde organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of verlies.

8 WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Bij een gerechtvaardigd belang
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, dan heeft u het recht om u hiertegen te verzetten. U heeft dit recht niet, indien wij bedrijfsgegevens verwerken, die geen persoonsgegevens zijn. Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop wij met uw bedrijfsgegevens om gaan, dan kunt u desondanks uiteraard contact met ons opnemen.

Indien u toestemming heeft gegeven
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat u daar toestemming voor heeft gegeven, dan kunt u die toestemming ook intrekken. Indien u uw toestemming in wil trekken, dan kunt u ook contact opnemen met de Klantenservice.

Overige rechten die de AVG u geeft:
• inzage van uw persoonsgegevens
• rectificatie van uw persoonsgegevens
• het wissen van uw persoonsgegevens
• het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens
• het recht op gegevensoverdraagbaarheid
• het recht om bezwaar te maken tegen een of meerdere verwerkingen van uw persoonsgegevens.
Indien u een beroep wil doen op een of meerdere rechten die u op grond van de AVG heeft, dan kunt u daarvoor contact met ons opnemen via de ‘contact’ mogelijke op de website.

Wilt u in uw verzoek de volgende informatie vermelden?
• op welk(e) recht(en) uw verzoek betrekking heeft
• de reden van uw verzoek (indien u dat aan ons kenbaar wil maken)
• uw klantnummer (indien klant van Quality Roofing Systems)
• het nummer waaronder uw onderneming in het Handelsregister staat ingeschreven

De AVG verplicht Quality Roofing Systems om uw identiteit vast te stellen. Indien wij uw identiteit niet vast kunnen stellen, dan kan Quality Roofing Systems u om
aanvullende informatie vragen, die nodig is om uw identiteit te bevestigen. Indien Quality Roofing Systems uw identiteit niet kan bevestigen,  dan kunnen wij helaas uw verzoek niet in behandeling nemen. 

9. KLACHT

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt, dan kunt u deze klacht via de website
indienen bij Quality Roofing Systems.

10. SLOTOPMERKINGEN

Deze versie van het Privacystatement is ingegaan op 15 september 2022. Indien daar aanleiding voor is, dan passen wij dit Privacystatement aan. Wij zullen u hierover op deze pagina informeren.

Deze website gebruikt uitsluitend anonieme cookies voor analyse van bezoekersaantallen & gedrag op de website.
Meer Info
accepteren